Kystverket legger om lyktene på kysten. Fra 2019 skal Kystverket legge om sektorene på cirka 1900 fyrlykter. Arbeidet er ventet å være ferdig innen utgangen av 2025. Enkelte sjømerker vil bli flyttet, fjernet eller modernisert for å gjøre merkingen mer oversiktlig. Endringen skal gi  økt forutsigbarhet for de som ferdes til havs og langs kysten.
kyustverk lys
Her mannskaper fra kystverket sin båt " Oljevern 1" som var ute og sjekket et sjømerke på et skjær ved Smørholmen vest for Atlanterhavsveien forleden.  ( Foto: Boa/BN)
lykte
I Kristiansund N på Havnevbesenets område ligger for tiden endel nye lykter som skal ut på skjær og holmer etter hvert. Ny teknologi som solceller blir nå tatt i bruk . ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her