Det  kostes på i området ved Grand hotell / Biblioteket og Caroline kino i Kristiansund N. Nå  legges nytt fortau foran ex  det som het Kipohallen. Ser ut som at det skal legges samme type stein som er lagt foran Grand Hotell.
Fortau
Kinohallen ble åpnet i november 1954 som en svært moderne kinobygning. Hele huset ble ombygd 2009, og stod ferdig med flere saler i 2010 og ble omdøpt Caroline kino. Her er det plass til 389 i den største salen. I tillegg til kino er det ofte større forelsninger her under oljemesser og annet. ( Foto: Knut Kristiansen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her