Brunsvika.net`s største konkurrent i Kristiansund  Tidens Krav har nå flyttet til ”Røsberg gården” i Nedre Engate ved siden av Engvig Foto. Tidligere har de holdt til i det gamle Folkets Hus på Torvet ved Norges Bank, brakke i Langveien, Folkets Hus på Kongens Plass og senest i Rica Bygget hvor de har holdt til i ca 19 år.
TK 1
Litt uvant å se TK mediahuset her i Nedre Engate i sentrum av Kristiansund N. ( Foto: Knut Kristiansen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her