Helse Møre og Romsdal gjør kraftig retrett i fødeavdelingssaken. Leder Espen Remme og Kristiansund kommune har blitt enig om et midlertidig tilbud i Kristiansund . Ordfører Kjell Neergaard har virkelig stått på og fått med seg næringslivet i byen på dette. Eiendomsmegler 1 har kjøpt ut det tidligere Stella Maris eid av den katolske kirke i Flintegata som skal bli fødestua i Kristiansund til nytt felles sykehus på Hjelset står ferdig. Saken om tapet av fødetilbudet har gått landet rundt med egen sang og masse oppslag i pressen. 
stella føde
F.v. Leder i Helse Møre og Romsdal Espen Remme, ordfører i Kristiansund Kjell Neergaard og rådmann Arne Ingebrigtsen tålig fornøyd at fødetilbudet blir opprettholdt. Det er næringslivet som har gjort dette mulig. Spesielt Eiendomsmegler 1 som har håndgitt lokalene her tidligere Stella Maris tilhørende Den katolske kirke til befolkningen inntil nytt sykehus står klart. ( Foto: Petter Ingeberg)
stella føde 1955
Her Kristiansund fødehjem Stella Maris der man ble født her i byen under krigen til 1955 da det nye sykehuset stod ferdig i Konsul Knudsens gate. Mange av etterkrigsgenerasjonen her i byen er født her. ( Foto: Digitalmuseum)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her