Ålesund: Helse Møre og Romsdal har vedtatt p¨stuyremøte i Ålesund å slå sammen fødetilbudet i fylket og legge det til Molde – til sterke protester fra Kristiansund. Ordfører Neergaard i Kristiansund forlot møtet sammen med nørdmørsrepresentanter snarlig etter vedtaket. Ordfører i Averøy Rangøynes var enig med Neergaard. Nå i denne time er det viktig at Nordmøre står samlet. Nå kan alt være tapt, eller blir det et " bakromsarbeid" uten sidestykke nå ? Ordfører Neergaard lovte styret det på direkten på NRK TV Møre og Romsdal. 
harme kopi
Utrolig harme: Dette blir igjen av sykehuset i Kristiansund N hvis styret får det som de vil. Aviser roter med de to byene som vanlig. Nå må Nordmøre stå sammen !!! 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her