Da så vi tjelden i dag både ute på Atlanterhavsveien og Låvøya. Vanligvis er den her 8. mars akkurat. Men mulig har den kommet før den 14. mars . Ikke så lett  å få øye på i det store og hele.
vogel
Færøyenes nasjonalfugl, tjelden er tilbake her . De overvintrer gjerne nede langs kysten av Nederland, Belgia og der omkring. Velkommen  må vi vel si. ( BN foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her