Onsdag kveld  var det årsmøte i Foreningen Bremsnes tingsted og kulturområde. Harald Hårfagre meldte forfall, men Ragnvald Mørejarl og andre lokale vikinger var blant de frammøtte. Reguleringsplan for Bremsnes sjøfront, bygging av vikingskip, statue av Harald Hårfagre, geo-scanning av området og informasjonsskilt var var blant de sakene som ble diskutert. (Tekst: Odd Inge Teige)
ting 1
Fra møtet som gruppen hadde. Mye kan komme til å skje nedenfor stedet  der sagmet sier  Harald Hårfagre lot lokkene falle  på 900 tallet. ( Foto:Odd Inge Teige)
ting 3
Her tingstedet som er tatt vare på . Fergekaia ble nedlagt i 2009. Her kan det bli badeplass, 0ffentlig kai, båthavn og bobilparkering og noe kommunalteknisk. Reguleringsplan er nettopp utarbeidet for stedet.  Pr idag leier en oppdretter området ved kaia. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her