Ikke alt glimrer inne på Løkkemyra og industri/lagerområdet der heller. I Verkstedveien er 3 bygg etter hverandre fraflyttet og ledige. Det er Erling Haug A/S, Albert E. Olsen og TK Interiør .Et firma har flyttet, ett søker lokaler og ett er nedlagt.
tom
Erling Haug A/S har flyttet fra dette store bygget i to etasjer  og ned på Vestbase. Grunnen er ukjent. Kanskje tilkomsten var litt trasig snakkes om. ( Foto: BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her