19 år gammelt foto fra Vågen og krysset Hagelinveien. Ikke særlig gammelt det, men her har det skjedd totale forandringer i forbindelse med tilførselsveiene for tunnelen til Averøya.
flyum
Her hjørnet og krysset ved Flyumgården slik det var 12. mars år 2000. Store trær vokste som midtrabatter opp mot Stortua. Huset ble sannsynligvis revet i 2004. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her