Det ble for 5 år siden lagt planer om leiligheter i den gamle fylkesskolen Varde på Bruhagen. Men det ble ikke anledning til å lage balkonger på dette nordmøres største trehus. Dermed falt interessen til null. Nå vil de som eier bygningen rive det og erstatte det med moderne leiligheter her. Det er det stor diskusjon om i sosiale medier.
riv var
Vil rive Varde på Bruhagen: Huset er fra 1920 tallet og har vært både skole og fengsel for tyske fallskjermsoldater fra krigen på Dovre som var internert her noen dager. Det er fem år siden det var         Presentasjon av Varde prosjektet

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her