Det er store forandringer på gang på idylliske Skorpa ved Gomalandet.  Det er laget ny bru dit i forbindelse med utbyggingen av boligområder på øya. Veier er også sprengt ut gjennom de tidligere klippfiskberg. Skorpa blir ingen utpost mer. Som i sin tid Karihola og Brunsvika var.
boli 1
Her veien som er sprengt ut og lagt fra sundet ved Meløya . ( BN foto)
boli 3
Det blir på sørsiden av Skorpa boligene skal bygges. Noen felt er satt på vent grunnet tørke i eiendomsmarkedet. 
boli 2
Slik var opprinnelig plan for feltene. Det er KBBL som søkte om boliger her etter å ha kjøpt større områder av grunneieren.
boli4
Hel yttersiden mpt nord blir foreløbig bevart. Her nedover mot velkjente Valan badeplass, en naturlig lagune .
boli5
Et knuseverk på plassen ved Bentnesveien er det endel snakk om i forbindelse med utbyggingen. Det støver voldsomt sier folk. ( BN foto)
boli luf
Flyfoto fra området tilhørende Anders Sandvik på Skorpa i Kristiansund. Tidligere tilhørende Johan A. Jægtvig, men ble solgt på tvangsauksjon til Sandvig i 1929. Anders Sandvik drev her gårdbruk, samt en tid minkfarm på dette området. Området har i 2008 fått mange nye bolighus i dette området, mens den ubebygde delen av Skorpa ble i 2007 solgt av Sandviks etterkommere til det nystiftede aksjeselskapet Skorpa Eiendom AS, som så ønsket å bygge ut dette sentrumsnære friområdet med flere hundre boliger, noe det er stor lokal motstand i mot. Ellers så ser vi på bildet en brygge til høyre, som i sin tid ble reist av Nicolay Volcmar, som i 1913 kjøpte strandområdet. Her ble det på bergene produsert klippfisk. Bryggen brant ned til grunnen i 1997, og var på den tid kjent som Visnes brygga. Det ble senere oppført en ny lavere brygge på samme tomtområdet. Bildet er datert 11 juli 1962. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.
boli 1997
Her brenner brygga til Visnes i 1997. Den blen totalt ødelagt. ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her