M/S Salvøy, (LECG), R-333-K, 41,1 x 7,8 x 5 m., hjemmehavn er Haugesund. Bygget ved Vooruit Sheepswerf Zaand Nederland i 1975. Rederiet er Salvøy Havfiske A/S. Den har tidligere navn Westward Isle (G 18S). Er utstyrt for fiske med garn, not og trål. Fisker etter pelagiske fiskearter som sild, makrell, lodde og kolmule. Har også rettigheter på fiske etter makrellstørje. Er også utstyrt for reketråling.

Salvøy LECG R 333 K Havna 4.3.19

" Salvøy" var nytt bekjentskap  i Kristiansund .  (Tekst/foto Håkon Bloch)
43
Bra utstyrt for fiske karene der. Her  hekken med trålutstyr. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her