Kristiansund og Omegn Røde Kors Hjelpekorps fyller i år 2019 80 år . Det ble stiftet 24. mai 1939 av Erling Høie, som hadde med seg et styre.  Det hele utspant seg i 1938 da uroen startet i verden, folk fra byens bedrifter skulle lære førstehjelp og kurs ble avholdt.  Allerede i 1939 var ca. 130 kvinner og menn utdannet i Hjelpekorpset under instruktørene Inga Vaagsberg og Karen Jæger. Under krigen samarbeidet Hjelpekorpset med det Sivile Luftvern (Det frivillige Luftvern) som var forløperen til Sivilforsvaret. Videre utvikling gikk fort, noe som Hjelpekorpset vil markere i løpet av dette jubileumsåret- .
Korpsets ledelse (Lokalråd) i Jubileumsåret er Korpsleder Øyvind Hasselø, Operativ leder (NK) Kjersti Harstad, Administrativ leder Heidi L. Yttervik, styremedlemmer Gro Halten og Kjetil Larsen, varamedlem Håkon Bloch. 
hjelp 1
Korpsets base er på Gomalandet; et svenskehus gitt som gave til Kristiansund fra den svenske stat i 1941 sammen med nær 100 andre hus.( Foto: Håkon Bloch)
hjelp 2
'Styret i Jubileumsåret fra venstre; Adm. leder Heidi L. Yttervik, Operati leder (NK) Kjersti Harstad, Korpsleder Øyvind Hasselø, styremedlem Kjetil Larsen og varamedlem Håkon Bloch, styremedlem Gro Halten var ikke til stede da bildet ble tatt, (foto Hjelpekorpset).

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her