Her et bilde, litt dårlig sådant fra Meldahlsholmen i Brunsvika der man kjører ut salt torsk ut på bergene for tørking. De kjente betongveiene er her også i dag. På holmen arbeidet det mye folk med slik klippfisktilvirkning. Meldahlsholmen var på 1800 tallet det 3. største fiskevær på Nordmøre i antall ilandført fisk. Holmen het først Kyndvigholmen, senere Fiskholmen før det ble en Meldahl som kjøpte stedet trolig i andre halvdel av 1800 tallet. 
clipp
Tørking på bergene ble avsluttet her rundt 1958 da elektriske tørkerier ble tatt i bruk. Astrup & Co tok da fisken inn på en brygge på Goma. Bilvei ut hit kom i 1947. Bildet er typisk nok for historien her. Eaholmen i bakgrunnen er velkjent for mange. ( Foto: Martin Mokkelbost)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her