Det går bra men å legge transportband for stein, sand og grus fra steinbruddet i Henda fram til utskipningsrampe et stykke unna. Nå er det lagt rør under veien der dette transporttbandet skal føres under. Et pilotprosjekt her på Averøya er det vel. 
hel 1
Her i røret under Hendveien skal masser sendes i framtiden. (oto BN)
hel 2
Røret er rundt 2,5 meter i diameter, og det gikk raskt å legge det. (Foto BN)
hel 3
Her sett andre veien . Transportbandet er rundt 500 meter langt. ( Foto: BN)
hel 4
Steinbruddet i Henda er store saker og drives av Gustad Maskin og Transport. Her kan man skaffe seg masse i alle dimensjoner. Flere knuseverk er i sving. I bakgrunnen skimtes den nye kaia innerst i Hendvågen som er bygd oppe på Seivågskjæret rundt kilometeren innom Triplex Mc Gregor.( Foto: BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her