I forbindelse med boligutbygging på Skorpa i Kristiansund, så kommer det flott bru og vei fra fastlands-Goma. Nå er endel av boligutbyggingen satt i bero grunnet  eiendomsutviklingen, men forbindelsen  kommer uansett.
1945 a
Her den nye brua mellom Meløya og Skorpa. Fyllmassen i sjøen her er tatt opp. (Foto: Boa/BN)
1945 bru
Her er jernbrua mellom Meløya og Skorpa som ble laget i 1910. I 1945 kom det steinfylling og bilvei til Skorpa. Nå nybrua åpnes er det vel naturlig  å grave opp den kanskje . ? (Foto: Nordmøre museum)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her