Her er et postkort fra Vågen mot Kirkelandet tatt fra området ved dagens Steinberget/Nordvesten Terasse. Det viser byen Kristiansund N før storparten strøk med under bybrannen i 1940. I alle fall langs sjøen på bildet her. 
1937
Tidfesting helt nøyaktig kan være at bryggene på Devoldholmen til venstre/ øvrige bebyggelse  brant i 1944/1940. Oppe ved Allanengen skole er konfeksjonsfabrikken til Lars Hansen kommet opp. En sikker pekepinn kunne ha vært Kullrana fra 1932, men den er utenfor bildet. Vi tipper 1937. Det var opprinnelig spørsmål om båtene og navnene på de, men det er vanskeligere å finne ut av. ( Foto fra postkortsamling Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her