Kristiansund Sanitetsforening solgte i dag “Fastelavensris”. Dette er en årlig aksjon foreningen gjennomfører . Fastelaven stammer fra “nedertyske” ordet, kvelden før faste (3 dager før faste). Det med “Fastelavensris” er et eldgalmelt rituale. (det en trenger er fjær (hjerne farget) metaltråd og bjørkeris). Sanitetsforerningen lager risene på dugnad i “Kløverbakken” i Brinchmannsveien og det mange dugnadstimer som legges ned i dette.

forening san

Salget vil fortsette  på Futura og rundt om i byen. Her fra Rådhusplassen i Kristiansund lørdag. (tekst/foto Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her