Og det gjenspeiler fartøy ved kaiene i Kristiansund. Årets sildekvote på norsk vårgytende sild skal tas på kysten av Nordvestlandet fra Nordmøre  til Søre Sunnmøre. Silda ble fredet i 1972 da den stort sett var oppfisket. En liten del klarte derimot å gyte på Sunnmøre. Det tok 35 år før stammen var kommet opp på nivå som kunne utnyttes. 
sild kai
11 ringnotbåter ved kaiene i Kristiansund i dag. Silda er på vei sørover, og er nord av Frøya får vi opplyst ombord i et av fartøyene i dag. I  morgen derimot varsler man storm, så da blir det landligge hvi s det slår til. ( Foto: Håkon Bloch)
sild
Kystvaktskipet Njord og Sortland er i Kristiansund. Plakaten der viser når de første fangster  1948 til 1971 er en historisk godbit som står på Klippfiskbutikken i Rådhuset. Tidligere stod den på butikken til Pelle Kletteng på Storkaia som i sin tid solgte arbeidsklær til fiskere. ( Foto: H. Bloch)
froy pioneer
Frøy Pioner gikk over Hustadvika i dag, og skulle til Moldefjorden.  Spesialfartøy innen oppdrett. Frøya hjemmested. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her