KM i Vågen har stadig  noe oppe på slipen: M/S "SLC 02", (LG9376), 36 x 12 m., hjemmehavn er Kristiansund, bygget som byggenummer 153 ved Vaagland Båtbyggeri A/S i 2016, levert til søsterselskapet Vamar A/S. Utleid til Salmar Farming A/S. Oppererer med Hydrolicer avlusingssystem som er en kjemikalifri metode for bekjemping av lakselus, Det spyler bort lusa med sjøvann uten oppvarming.

mol s

 Redskapen her samler opp lus og egg av lus som destrueres innen oppdrettsnæringen.  Har et femlinjers anlegg som totalt kan avluse 200 tonn pr. time. Slepes til anleggene med slepebåt, men opererer ved anleggene uten bruk av slepebåt. Den manøvrerer med to asimuth-thrustere. Har to dieselagregat hver på 540 kW og et havneaggregat på 40 kW. Har 3 dekkskraner og 4 capstaner. Er innredet for et mannskap på syv. (tekst/foto Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her