I Hendvågen i Averøy holder Gustad Maskin og Transport på med et ganske så spesielt prosjekt. De bygger en transportbane for sand/ stein/ grus fra et steinbrudd og fram til en utskipningskai 550 meter unna som stort sett er ferdig og tatt i bruk. De to første lasteskip har vært her og hentet varer, men da ble lastebiler brukt fra knuseverkene og fram til kaia. 
ho 1
Denne transportbanen er under montering nå.Om 2-3 uker kan anlegget være klart til bruk. Banen skal legges i en tunnel  under Hendveien. ( Foto: Gustad Maskin og Transport)
ho 2
Det er bygd vei helt bort til kaia på sørsidenm av Hendvågen. (Foto: Gustad Maskin og Transport)
ho 4
Lastebiler kjørte grus bort til nykaia fra knuseerket i Steinbruddet ved de første anløp av skip. ( Foto: Odd Halvor Gustad) 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her