Norges Røde Kors finansierer sin virksomhet først og fremst gjennom offentlige tilskudd, som i 2016 var på over 1 milliard norske kroner.De har rundt 50000 medlemmer, og er en del al den verdensomfattende frivillige organisasjonen. Norges Røde Kors ble grun     Norges Røde Kors ble grunnlagt av statsministeren  i 1865 som «Foreningen for Pleje av syke og saarede i Feldt og for Understøtelse av Saarede og Faldnes Efterladte» I Kristiansund N har det vært kvalifisert kurs i førstehjelp nylig. 

rotez

Deltakere fra venstre: Robin Sæther (instruktør), Karen Stensland (Instruktør), Mats Wikk, Gretel Jean Svensvik, Anders Bjørnvik (Molde), Stig Ove Rosvoll, Even Laksberg Svensvik, Elias Gimnes, foran fra venstre Mathias D. Stenberg og Bjørn Holder Simonsen (medinstruktør/veileder), Instruktører ved kurset var Kjersti Harstad,(Operativ leder), Gunnar Todal, (korpsleder) og Øyvind Hasselø, de var ikke til stede når bildet ble tatt. (foto Håkon Bloch som også var instruktør ved kurset)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her