Bergningsoperasjonen av fregatten " Helge Ingstad" har til nå kostet 500 millioner kroner inklusive Kystverkets utgifter. Man vurderer nå å granske bergningsarbeidet skriver NRK. Operasjonen med å heve skipet er en stor affære  på linje med ubåten " Kursk" i Barentshavet som ble hevet av et nederlandsk bergningsfirma i 2001. Ta en titt under vann ( Youtube)
helge m

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her