Etter 7 og et havt år etter brann på Bruhagen skjer det noe på branntomta. Huset som ble totalskadd 22. august 2011 er revet for lengst. Stedet er 50 meter fra Gammelbanken i bakken ved Varde gamle fylkesskole . Hva som skal bygges her vant vi ikke å undersøke i dag. 
tomt brann
tom

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her