Jemar Norpower i Kristiansund som lager arbeidsbåter og Malo-sjarker i glassfiberarmert polyester er kjente saker innen kystfiskerne. Mulig er det den eneste produsent som legger glassfibermatte for hånd fra store ruller når skroget på så store båter  skal produseres. Dermed har man full kontroll på av tykkelsen blir jevnt over alt. Slik har de gjort i alle år. Vanligvis brukes sprøyte og fiberkutter når man legger skrog .
matte
Her legges alle lag med hånd. Glassfibermatter finnes i forskjellige tykkelser. Trolig brukes en tykkelse som er 600 gram pr m2. Før i tiden hadde Malosjarken et lag med Roving-matte( flettet glassfiberduk ) midt inne i lagene. Denne hadde  strekkfasthet som aluminium når herdingen var ferdig. Om det brukes nå er ukjent.( Foto: Jemar/Norpower)
matte 2
Fra bedriften i 2011 der veteran t.v. Snorre Røstad tar en prat med Johannes Ersnes som er daglig leder av bedriften på Sørholmen i Kristiansund havn. ( Fotoarkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her