Et 4 motors Orionfly satte hjulene ned på Kvenberget noen sekunder før det dro videre ved 13 tiden fredag. Norge har 6 slike fly på Andøya flystasjon i Troms. De brukes til overvåking av havområdene i norsk og internasjonalt farvann . Ubåtsøk hører med. Da slippes lyttebøyer ned fra flyene. 
ore
Her maskinen med hjulene ute over Bremsnesfjorden. ( Foto: Boa/BN)
ore 2
9 km unna: Flyet gjorde et par runder slik. Eller om det var 2 fly vites dog ikke. Maskinene kan ikke sees på Flight Radar . 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her