Det heter det på sjømannsvis når det er sterk kuling og litt mer på kysten. Her noen skip i løpet av dagen. Trafikken går som normalt for større skip. Nordpå er det adskillig verre. 
23000 c
"Karolos" tok havn i Kristiansund grunnet værmeldingene. Her ved Stavnes fyrstasjon. ( Foto: Leif Andersen)
23000
Sværing på vei inn i dag til Averøy. Senere Goma fiskerikai i Kristiansund N.( Foto: Leif Andersen)
23000 d
Fra havna i KSU torsdag. Disse skipen\e er reist ut på havet i kveld. ( Foto: Leif Andersen)
23000 e
Ved Bud i Romsdal nord for Ormen Lange anlegget på Aukra. Skip på vei sørover mot Julsundet. Mulig er det "Dart". Ligner på 
den ( ?) ( Foto: Bjørn Ove Angvik)
23000 f
Det er en utfordring å drive hotell på en holme på Nordmørskysten . Her skyssbåten til Håholmen havstuer ved Atlanterhavsveien et øyeblikk torsdag. ( Foto: Bjørn Ove Angvik / BN)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her