Om ”Nerkrana” og Kranaskjæret torsdag den 10-. januar.

Torsdag kveld er det klart for årets første åpne møte i ”Skipsfartshistorisk”. I foreningens lokaler i Loennechengården er det fartøyvernkonsulent Tore Bugge Pedersen i Nordmøre Museum som står for foredraget: "Nedre Vågens Verfts historie". Nedre Vågen Verft, også kalt Nerkrana, var byens aller først verft og ble etablert så tidlig som i 1787. Opp gjennom årene bygde de små og store seilskip i tre.
cran ner
Slipsetting av båt i gamle dager på Nerkrana verft der Gassverktomta er tilnærmelses vis i dag. ( Foto: Nordmøre Museum)

I dag er det fortsatt noe tilbake av verftet; Smia, i dag restaurant, Mesterboligen (det nederst huset i Fosnagata) og Kranaskjæret, som i dag framstår med en helt annen utnyttelse enn det var opprinnelig. Kjølhalingsinnretningen, eller brabenken, for Nedre Vågen Verft var plassert nettopp på Kranaskjæret. Brabenken var egentlig trekaia rundt holmen, der bunnsmøring og tjærebreding foregikk.
cran ce
Kranaskjæret v ar mye i bruk i gamle dager under seilskutereperasjoner, mauring av skip og annet. ( Foto: Digitalmuseum)

Med verftet som nav vil Tore Bugge Pedersen fortelle litt om utviklingen for skipsbyggingen i Vågen i perioden 1787-1900 og vil spesielt komme til å gå inn på Kranaskjærets funksjon, hva kjølhaling er og hvorfor man gjorde det, men også litt om Kranaskjærets historie etter verftsdriften og fram til i dag.

Som vanlig er møtet åpent for alle og det er fri entré. Dørene åpnes klokken 18 og møtet starter klokken 19.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her