Bildet her er fra krigstiden med store lagere av trevirke, jern og annet til de tyske festningsarbeidene. Det var skøyter som fraktet slikt utover til Kvitneset, Kvalvika, Årsund og an, Edøya og andre plasser. På bildet er de ødelagte brygger fra bombingene fjernet,så dette kan være midt under krigen en gang. På det som var Werringholmen, senere Devoldholmen stod en brygge utenfor bildet til 1944 da også den brant opp. ( Foto fra Knut Kristiansen)
werr

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her