Det er voldsomme forandringer i Kristvika og Hestvikholmen. Området langt innover Averøya er sprengt ut og er forvandlet til stein. Og nettopp stein er bra vare om dagen. Det kommer jevnlig store skip her og henter tusenvis av tonn for bruk undervanns i rørtraseer eller tildekking av rør. 
flints 1
Rett før helga var den nederlandske steinleggeren " Flintstone" inne for å laste opp stein. Skipingen skulle i havet 200 km nord for Kristiansund på et felt der. Det er Gunnar Holt A/S som driver dette steinbruddet her. ( Foto: Boa/BN)
flints 2
Fossvik-gården er alene nabo til det store steinlandskapet. Det ble utført arkeologiske utgravinger her før man satte i gang. ( Foto: Boa/BN)
flinnts 3
Her utsikt mot Skretting fiskefórfabrikk i Kristvika. Averøy har en solid industri av mange slag. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her