Neste uke har Sysselmannen på Svalbard hyret et kystvaktskip for i første omgang prøve å fjerne 300 kubikk diesel ut av tråleren som står på grunn i et vernet område på Svalbard. Havaristen ligger langt unna baser, så det blir en vanskelig og langvarig operasjon. Hvis skipet synker vil det bli forlangt fjernet da det anses som søppel i disse områdene opplyser Sysselmannen til pressen.
8600
En svært krevende redningsoperasjon foregikk i 24 minus og sterk vind og hav. 14 mann ble berget. ( Foto: Heli Sysselmannen på Svalbard)
russewr
Merkelig nok ble dette skipet ikke fjernet på Bjørnøya. Russisk havari. Kommentarer fra blogg: Det russiske fryseskipet “Petrozavodsk” som forliste her i 2009. Ubegripelig at den ble stående slik rett opp og ned. Det ser ut som de har brukt mye superlim. Enda rarere er det at skipet ble stående slik i flere år etterpå. For alt det jeg vet står skipet slik fortsatt??? siste bilde jeg finner fra 2011 årsrapport Svalbard så er forskipet begynt å brekke av . Våre myndigheter diskuterte da om bare noen deler av vraket skal fjærnes.
8600 b
KV " Svalbard" kaster i alle fall loss og går nordover til Svalbard neste uke. Om båten kan reddes er usikkert. Et vrak vil bli enda verre å fjene i slike farvann. ( Foto: Jan Erik Rolland)   Se redningsaksjon/NRK TROMS

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her