Bildet er et utsnitt av et postkort fra 1926. Her er et verft som het Øvre Kranen, og var ett av tre verft i Vågen fra 1860 tallet. Noen av husene finnes den dag i dag her. Framtredende er Grågården som ble brent ned i 1980. Det var en bolig for verftsarbeidere i området blir det sagt. Sjøen gikk helt inn til det huset på denne tid. ( Fra Knut Kristiansen)
nedre kranen

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her