Fra 2020 har Kristelig Folkeparti fått gjennomslag for å fjerne 350 kronersregelen for handel på nett uten moms. Da skal alle pakker tollklareres med avgift + moms. Når det daglig har kommer 41 000 pakker ( storparten under 100 kr.) fra Kina  og andre hver dag, så får tollvesnet nok å gjøre. Om da ikke handelen stopper helt opp. Norge er ikke noe viktig marked for slike ting. Vi er ufattelig små ; hele landet Norge er en bydel av sentra i andre land.  
galax

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her