På denne sletten var det snakk for noen år siden at Gamle Kvernes  bygdemuseum ønsket  gjennomføre scanning fra fly for å se om den inneholder steinsetninger under jorda fra rundt Olav Kyrres tid ( 1050-1093). Han skal ha hatt bosetning i Kvernes som forlengst er neddyrket. Det kunne blit et spennende prosjekt. Det finnes også andre ting som er spennende inne i fjorden mellom Rokset og Storlandet der en stor bronsje kirkeklokke ble mistet i sjøen i 1560. 
kvernes sjekk rad
Finnes det tufter fra Olav Kyrres tid under marka her spurte man seg om for 6 år siden. Med dagens scanne-teknologi fra fly kan man kanskje påvise det. Spennende. ( Foto: Boa/ BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her