Torsdag 27.oktober fattet IMO (International Maritime Organization) et miljøvedtak som vil ha store positive konsekvenser for utslippene fra skipsfarten: Fra 2020 er det bare lov å bruke drivstoff som har mindre enn 0,5 prosent svovel. I dag er grensen 3,5 prosent.
ais

– Dette vedtaket vil ha store positive gevinster for miljø og helse. Svovel forårsaker 100.000 for tidlige dødsfall hvert år, særlig i tett befolkede kystområder i Asia, sier seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen i Bellona. Bildet viser Europa der det i kyststatene på kontinente er verre enn som er kjent. ( AIS)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her