Slik så det ut i Vågen i 2005 . Da var det kommet opp en liten brakkeby på tomta her i forbindelse med byggingen av Atlanterhavstunnelen under fjorden mellom Karihola og Averøya. Tunnelen ble rundt ett år forsinket grunnet ras midt i tunnelen. Åpningsdag ble 19. desember 2009. 
05 a
Rundt juletider 2005 med brakkene. Lite er forandret her siden den gang. Untatt er Kranaskjæ
ret i bakgrunnen og Dagny kiosken som ble nedlagt.  ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her