Det var tidligere i år rundt april endel planer om å flytte ambulansestasjonen på Vebenstad i Averøy til Vevangområdet i Eide. En arbeidsgruppe i Helse Midt hadde utarbeidet forslag om det. Så hørte man ikke noe mer .Stasjonen eksisterer ennå den. 
bamulanmse
Ambulansestasjonen i Averøy ligger midt på øya ved FV 64. Det er framsatt planer om å flytte til området ved Klipra på fastlandssiden ved Strømsholmen på Atlanterhavsveien  i Eide kommune. Noe mer er ikke hørt i den saken.  Det er ellers foreslått rokeringer og flytting av andre stasjoner, inklusive Kristiansund benevnt som ut av sentrum. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her