froier 1

Frøy Akvaressurs AS overtok servicefartøyet «FRØY SERVER» den 18. desember 2014 som byggenummer 145 fra Sletta Verft AS. I disse dager er den på oppdrag på oppdrettslokaliteten på Hogsneset ved Bremsnes på Averøya. Her måtte man avslutte oppdrett for en stund grunnet lakselusa hadde infisert fisken. Nå har det vært drift her en god stund igjen. ( Foto: Wigdis Herstad/BN)
froier 2
Her også fra Hogsneset. Abyss sin " Fosna Fighter" til venstre og en arbeidsbåt " Bremsnes". Det er Lerøy Seafood i Bergen som har denne oppdrettslokaliteten her. ( Foto: Boa/BN)
froier 3

"Havila Troll"beredskapsfartøy hjemmehørende på Sunnmøre. Rundt 92 meter langt. Levert i 2004. Fartøyet har stort mskineri og slepekraft. Kan gå opptil 21 knop. ( Foto: Bo/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her