En stor steinfylling i Brunsvika anlagt 2001 som det var planer om å bygge 11  naust på ble aldri bebygget da det ikke fantes veitilgang dit i ettertid. Naboer har kjempet i 17 år om å fjerne disse steinmassene. Nå ønsker de en avklaring en gang for alle. Steinfyllingen kom 8 meter lenger ut enn planene framlagt. 
rola 1
Her idyllen i 2001 rett før man kom med rundt 1000 kubikkmeter stein og ødela dette, Det var planer om naust og molo her, men det ble ikke realisert. (BN arkiv)
rola 2
Her er man kommet godt i gang med fyllingen i 2004. ( Arkiv BN)
rola 3
Omtrent som dette er det i dag. Stort sett i 17 år har naboene klaget på denne vederstyggeligheten ved hus og heim.  Omtrent ved den hvite flaggstangen midt på bildet gikk planene på å fylle ut med stein. (Arkiv BN)
rol 4

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her