En stor leteaksjon med helikopter fra Florø og ambulansehelikopter samt offentlige og frivillie organisasjoner foregår i Ørsta. En polsk kvinne er forsvunnet fra området etter en tur til et  fjell. NRK  skriver at hun ikke er fjellvant og relativt dårlig  kledt. Det er alltid stort oppstyr i en bygd når folk forsvinner.
oerstea
Avsøkingsområde av ambulansehelikopteret og fjellet Saudehornet midt på bildet der kvinnen er savnet. ( Foto: M & R fylkeskommune) SAKEN I NRK MØRE og ROMSDAL

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her