tarr 1
Lass med stortare ukjent antall tonn på vei til Smørholmen tirsdag. På bildet er nylykta på Kårka nord for Atlanterhavsveien. det er flott vær for slik høsting i disse  tider.Og ikke minst så ser det ut til at det varer noen dager framover. ( Foto:Boa/BN)
tarr 2
" Flintstone" inn Bremsnesfjorden på¨vei til steinbruddet ved Kristvika i Averøy. 156metyer lang vwl 21000 tonn. Frakter stein ut til oljefelter for ådekke ledninger/rør eller jevne ut revner for rørtraseer på havbunnen. (Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her