Averøy Pukkverk/ Gustad Maskin og transport har satt i gang et ganske interessant prosjekt i Hendvågen i Averøy. Der blir det nå kaianlegg for utlasting av pukk og grus fra grustaket som firmaet disponerer, Store mengder steinmasser og grus i forsjellige størrelser kan med det lastes på skip.  Det tas sikte på størrelse slik at to skip kan laste samtidig. Det litt unike med tilførselen abv masser fram til kaia er at det skal bygges et transporbånd  fra grustaket til kaia. 
heina 1
Arbeidet er godt i gang med vei bort hit til det kommende kaiområdet. Utenfor kaia finner men 10 meters dybde som er tilstrekkelig  for lasteskip som skal anløpe her. (Foto: Boa/BN)
heina 2
Det vil komme et transportbånd fra grustaket til høyre og krysse Hendveien. Det blir interessant å se hvordan dette blir . ( Foto: Boa/BN)
hend
Her i området kommer utskipningskaia for Averøy Pukkverk. ( Finn kart)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her