Brannvesen og de andre nødetater  har ved 11: 20 tiden vært på Meldahlsholmen i Kristiansund der det var meldt  brann i sikringsskap. Ved 11:30 tiden opplyser folk i Brunsvika at brannbilen rygger tilbake fra holmen. Noe røyk observeres ikke melder folk i Brunsvika. Det var brann i en koblingsboks på en stolpe og ikke i husene opplyser MRPD. 
meldalsholmen 8 mars 2005

Brann i sikringsboks i lysanlegget ut mot  husene her på Meldahlholmen i Brunsvika. Litt gressbrann.  Våningshusene her var oppsatt i 1995. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her