Det jobbes jevnt med oppføringen av nytt tilbygg p¨kjøpesenteret Futura i Kristiansund etter grunnarbeidene stort sett er ferdig. Det er et stor prosjekt, som skal gi nærere 9700 nye kvadratmeter i kjøpesenteret. Det kostes altså på i nordmørsbyen .
futtbygg 1
Stor aktivitet i flott byggevær mandag. ( Foto: Boa/BN)
futtbygg 2

Fjellveggen mot nord blir belagt med betongblokker. Mulig ser det ut som det blir passasje ned til Sport 1 her. ( Foto: Boa/BN)
futtbyg 3
Det skal etter det vi forstår bli 170 parkeringsplasser tilgjengelig utenfor og i garasje her. Uten avgift sannsynligvis. ( Foto: BNoa/BN)
futt amb arki
Skisse over bygget slik man tenker det skal bli etter hvert. ( AMB Ingeniører/ Byggeindustrien)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her