Stor aktivitet i Kristiansund i går da nasjonal helsebredskapsøvelse sammen med militære styrker og nødetatene gikk av stabelen. Også de frivillige hjelpeorganisasjoner deltok i øvelsen .
cam 1
Her fra Sørsundveien der det var en kontrollpost vedrørende terrorfare. ( Foto: Håkon Bloch)
cam 2
Beredskapsambulanse til Røde kors flytter pasienter til sykehjem i forbindelse med innskomst av mange skadde. ( Foto: Håkon Bloch)
cam 3
Samleplass i Omagata. Over flere steder i byen var øvelsen synlig. ( Foto: Håkon Bloch)
cam 4
Brannvesenet var også med. Her ved Biltema- området skulle det være helikopterlandingsplass. Plassen ble tømt. ( Foto: Håkon Bloch)
cam 5
Statister/markører ble brukt i stort omfang.(Foto: Håkon Bloch)
cam 6
" Hard landing med helikopter" Skadde blir tatt hånd om. ( Foto: Håkon Bloch)
*cam 7
Militære og HV ambulanser på flyplassen. ( Foto: Håkon Bloch)
cam 8
Stor aktivitet på øvelsesplassen på flyplassen da ambulanser hentet folk på skadested. De skadde ble kjørt til sykehuset. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her