Tilbakeblikk fra Vågen før de begynte med tilførselsveier og rundkjøringer til Atlanterhavstunnelen. Her krysset Dalabrekka -Hagelinveien der Flyumhuset står støtt. Det ble selvsagt revet og forsvant sammen med mange andre hus. Bildet er vel kanskje fra rundt 2001. Noe mer om dette huset vet vi ikke. (Arkiv BN)
2001

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her