Kristiansund og Omegn Røde Kors Hjelpekorps har omprofilert ambulansene sine til “Beredskapsambulanser”. Dette er et krav fra myndighetene og Norges Røde Kors for at de ikke skal forveksles med ordinære ambulanser. De skal være et supplement til den ordinære helsetjenesten og til bruk ved sanitetsvakter. Bilene er nå hvite med rød og blå merking. (tekst/foto Håkon Bloch)

amb1

Beredskapsambulansene og noen av ledelsen i Hjelpekopset, fra venstre Roger Kvammen (transportleder), Kjersti Harstad (operativ leder) og Robert Ugelstad (sambandsleder). De har alle arbeidet sammen med mange andre med forandringen av bilene.
amb 2
Beredskapsambulansene i ny drakt  utenfor Røde Kors-huset på Gomalandet . 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her