Nedregade 22 på Nordlandet – 250 år med med byhistorie

Per Øyvind Iversen er foredragsholder i "Skipsfartshistorisk" torsdag kveld. Foredragsholderen setter innledningsvis fokuset på deler av bebyggelsen før bybrannen i 1940; de fire store patrisierhusene på Nordlandssiden av Marcussundet – fra Grunden til og med Heyerdahlgården.

Tilnærmet vegg i vegg med dette herskapshuset som etter hvert ble benevnt som Heyerdahlgården, lå matrikkel nr. 284, Nedregade 22, eller Nergata 22 som det heter i dag.
1886

På andre siden av sundet er  Nedregaden på Nordlandet i 1886. ( Foto: Digitalarkivet)

Nedregade 22 er kveldens hovedtema. I bilder og tekst skal eiendommen følges fra årene like etter at Kristiansund fikk bystatus, gjennom skiftende tider og skiftende eiere, gjennom bombing og brann i 1940 og til gjenoppbygging og nyetablering.

Nedregade 22, med sin beliggenhet i ”dumpa” i Nergata var en relativ anonym og lite oppsiktsvekkende eiendom. Den hadde likevel en lang og viktig funksjon, som en del av utviklingen av kjøpstaden Kristiansund, og huset opp gjennom årene bakeri, smie og bøkkerverksted. Familien Iversen startet sitt virke der i 1896 og drev fram til eiendommen ble solgt rundt 1950. Når foredragsholderen både hadde oldefar og bestefar som drev bøkkervirksomhet, skal vi ikke se bort fra at vi også får med oss noe fra dette viktige håndverket. Var det noe eksportbyen Kristiansund hadde behov for, så var det bøkkerprodukter, tønner spesielt.  

Som vanlig er det fri entré og adgang for alle. Dørene åpnes klokken 18.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her