Det er for tiden stor kursaktivitet hos Kristiansund og omegn Røde Kors Hjelpekorps. I helga ble det gjennomført kurs i “Kvalifisert Førstehjelp “ for nye medlemmer, (35 timer). Kursene forsetter neste helg med  “Kvalifisert sambandskurs”, med øvelser. Det er også kjørt noen kvelder med spesialemner. Dette er noe medlemmer må ha dersom de skal delta på lete/redningsaksjoner, sanitetsvakter og mye annet.
rote k b

Deltakere på kurs i «Kvalifisert Førstehjelp» 28. til 30. september 2018. Fra venstre: Marit Wiik, David Pettersen, Even Laksberg Svensvik, Madelen Karin Løvås, Emma Hoel, Mizda Salam, Kjerst Harstad (operativleder/kursleder), Robin Sæther (instruktør), Ania Eriksen, Arild Staknes. (Tekst/foto Håkon Bloch, instrutør)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her