Det er i 2018 fastsatt en totalkvote på 18 millioner leppefisk, fordelt på tre regioner: 4 millioner leppefisk på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Agder, 10 millioner leppefisk på kyststrekningen fra og med Rogaland til 62 grader nord, og 4 millioner leppefisk på kyststrekningen nord for 62 grader nord. I den lukkede gruppen er det lov å fiske 45 000 fisk pr. båt, mens i den åpne gruppen 6000 fisk per båt.
laup
Her fra utom Geitøya fredag der en båt fra Averøy røktet bruk. Her i møre og Romsdal er det lov å bruke opptil 400 teiner per fartøyeier. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her